Categories: Politics, EU Software Patents, N-VA

06/28/05

Op 21 juli zullen alle vlaggen in Heuvelland halfstok hangen. Dat heeft de gemeenteraad van de West-Vlaamse gemeente maandagavond beslist. Het voorstel kwam van oppositieraadslid Georges Declercq (Gemeentebelangen), die daarmee zijn steun wil betuigen aan de burgemeesters van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

De gemeenteraad keurde het voorstel goed met 8 ja-stemmen van de oppositiepartij Gemeentebelangen, negen onthoudingen van de meerderheidspartij CD&V en twee neen-stemmen. E

Permalink . Peter . 16:40:43 . 92 Words . Politics, N-VA . Email . No views

06/25/05

Kabouter Spam

Gisteren berichtte De Standaard zowel in de krant als in haar weblog over Kabouter Spam:

Jan Peumans is Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Af en toe stuurt hij een e-post om de media van zijn bestaan op de hoogte te brengen. Gisteren stuurde hij tien berichten. Allemaal dezelfde.

Zijn reactie hierop is alvast geslaagd, vind ik :-D Vandaag schreef De Standaard immers hetvolgende:

Dit bericht bereikte de redactie, een dag nadat het Vlaamse parlementslid Jan Peumans (N-VA) 11 keer hetzelfde persbericht stuurde via e-mail. Het leverde hem de titel op van Kabouter Spam. Wat zegt Peumans nu: ,,Aan de slachtoffers van Kabouter Spam. Gelieve onderstaand bericht zorgvuldig te lezen, het zal slechts

Permalink . Peter . 13:01:54 . 241 Words . Life & Fun, Politics, N-VA, Internet & Blogs . Email . No views

06/18/05

Peilingen dmv De Stemmenkampioen

Voor wie het nog niet wist, er wordt ook maandelijks naar de kiesintenties gepeild. Dit door de krant Het Laatste Nieuws, allesbehalve mijn favoriete dagblad, maar kom. Deze peiling kwam vooral onder de aandacht de voorbije weken toen op korte tijd drie peilingen bekendgemaakt zijn: eerst die van de VRT en De Standaard, vervolgens die van VTM en La Libre Belgique en als laatste die van De Stemmenkampioen. Alledrie gaven ze een steeds dieper wegzinken van de VLD aan. Peilingen, op zich niet dermate interessant, doch deze vind ik wel een specialleke. Door gebruik te maken van een vast panel dat minstens maandelijks bevraagd wordt, kan men interessante informatie bekomen. Zo stelt men bijvoorbeeld telkens een weekvraag waarvan men het antwoord kan weergeven in functie van de kiesintenties van het panel. Ook de peilingen van de sterkte van de partijen binnen de kartels leveren interessante informatie op. Door het vaste panel kan men ook de verschuivingen beter in kaart brengen. Uiterst interessante materie voor politiek ge

Permalink . Peter . 00:20:42 . 364 Words . Politics . Email . No views

06/02/05

Voor of tegen de EU-grondwet?

Na de verpletterende afkeuring van de EU-grondwet door Frankrijk en Nederland, is vandaag in het Vlaams Parlement beslist dat er in Vlaanderen geen referendum komt over de grondwet. De mening van alle stemgerechtigde Vlamingen zullen we dus nooit kennen. Misschien maar best ook, want het Franse verhaal is duidelijk een stem tegen de huidige regering, een anti-stem als het ware. Zelf ben ik gematigd voorstander. Enerzijds gaat de grondwet niet ver genoeg, kan men geen individuele commissaris afzetten zonder de gehele commissie af te zetten en is ze met haar 800 pagina's bezwaarlijk een grondwet te noemen. Anderzijds vormt de grondwet een goed fundament om van te vertrekken, om de EU een gezicht te geven en transparanter te maken en is het een goede poging om het gebrek aan democratie op Europees niveau te dichten. Zo zou het Europees Parlement bijvoorbeeld meer macht krijgen ten nadele van de Raad van Ministers. Een goede zaak vind ik persoonlijk.

Met de referenda in de verschillende landen, circuleren er ook allerlei "testjes" om te zien of je, volgens jouw opvattingen, voor of tegen de grondwet zou moeten stemmen zonder de 800 pagina's door te nemen. Een mooie is bijvoorbeeld deze website, gemaakt voor het NL-kiespubliek. Dit zijn mijn scores:

Uw opvattingen komen voor 90% overeen met de Grondwet.

Mate van overeenkomst met de grondwet per thema:
Europese instellingen: 81%
Sociaal beleid en economie: 100%
Milieu en landbouw: 100%
Justitie: 87%
Defensie en Buitenlands beleid: 87%

Hopelijk wordt de crisis snel bezworen en kan het Europese project verdergaan.

En ik heb morgen ook een crisis te bezweren: examen wachtlijntheorie :-/

Permalink . Peter . 19:21:45 . 257 Words . Studies, Politics . Email . No views

05/21/05

Geplukt uit een interview met Yves Leterme in De Standaard:

Hebt u nooit een coalitiewissel overwogen, bijvoorbeeld door de VLD in te ruilen voor de groenen?

,,Ik zie niet in wat dat zou oplossen. Daarbij, Groen! is een partij met vakantie. Mieke Vogels heeft zelf gezegd dat dit een sabbatjaar is. Ik weet niet of er buiten de politiek veel mensen zijn die een sabbatjaar kunnen nemen en bijna 4.000 euro per maand opstrijken.''

Zulke uithalen zijn we van u niet gewoon.
,,Ik ben scherp omdat Jos Stassen, de fractieleider van Groen!, mij in het Vlaams parlement verweet dat ik mijn verantwoordelijkheid niet opneem. Tijdens mijn gesprek met de voorzitter, Vera Dua, bij de vorming van de Vlaamse regering, was het eerste en het laatste wat ze zei: 'Wij willen geen verantwoordelijkheid nemen.' Nu roepen ze dat Leterme zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Dat gaat er bij mij niet in.''

Het volledige interview is hier te vinden. Mogelijks is registratie vereist.

Permalink . Peter . 00:24:38 . 159 Words . Politics . Email . No views

<< Previous Page :: Next Page >>